Cykloturistická mapa česko-saského příhraničí

Červen 2012

Přípravy na cykloturistické mapě se chýlí ke konci, finušují korektury a překlady. Podařilo se nám na omezený prostor nacpat naprosté maximum informací o mikroregionu i Saském příhraniční a mapa je opravdu unikátní počin! Těšit se na ní můžete od července!

Leden 2012

V průběhu letošního roku (2012)  připravujeme cykloturistickou mapu česko-německého pohraničí jako informační nástroj pro rozvoj cestovního ruchu. Cykloturistická mapa bude zahrnovat území Svazku obcí Kamenné Vrchy a sousední území Svobodného státu Sasko. Projektovým partnerem je město Markneukirchen, jako turistické centrum přeshraničního území a svou vhodnou polohou vzhledem k řešenému území v ČR. Území mikroregionu Kamenné Vrchy a přeshraniční území Saska má se svou zachovalou přírodou velký potenciál pro rozvoj turistického ruchu v oblasti pěší turistky a cyklodopravy. Projekt vychází z nedostatku informačních nástrojů a materiálů pro cykloturisty pro danou lokalitu a jako motivace k návštěvě sousedního území. V současné době existují pouze cyklistické a turistické mapy samostatně pro českou nebo německou stranu zvlášť. Cykloturistická mapa v rámci projektu bude zaměřená na společné území tak, aby byl podpořen přeshraniční cestovní ruch.

Mapa je realizována za finančního přispění Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

Logo EU Logo Cíl 3 / Ziel 3 Logo Euregio Egrensis

Partneři

APDM

Přejděte na stránky APDM

Sdružení Ašsko

Přejděte na stránky Sdružení Ašsko

Krajská hosp. komora KK

Přejděte na stránky OKH Cheb

Kalendář akcí

11.11.2019 17:24
Přestože počasí na přelomu podzimu a zimy není přívětivé, je řada možností pro kulturně-společenské vyžití v našem okolí. Příkladem je pestrý program v Plesné viz přílohy. I ostatní města a obce pořádají řadu akcí například spojených s tradicemi Mikuláše či Vánoc. Informace jsou dostupné na...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projekty - Cykloturistická mapa - Kamenné Vrchy